LÀM CÁCH NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH LÀ TÀI SẢN DUY NHẤT ?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH LÀ TÀI SẢN DUY NHẤT ?

KHÁCH HỎI: Làm thế nào xác nhận là Tài sản duy nhất và để được miễn thuế THU NHẬP CÁ NHÂN từ việc chuyển nhượng Bất Động Sản?
ĐẠI PHÁT GROUP: Khái niệm đơn giản là Anh/Chị chỉ sở hữu 01 tài sản duy nhất trên GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT & TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, (đồng thời không đồng sở hữu thêm tài sản với người khác, không có thừa kế tài sản khác …), và TÀI SẢN muốn chuyển nhượng phải đủ 183 ngày (06 THÁNG) kể từ ngày cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT & TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT của cơ quan văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc.
KHÁCH HỎI : Nếu xác định là tài sản duy nhất thì có được miễn thuế khi mua bán tài sản duy nhất này hay không?
ĐẠI PHÁT GROUP: Anh/Chị nếu đã xác định được là tài sản Duy Nhất thì mặc nhiên, giao dịch này được MIỄN THUẾ thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng Bất động sản nêu trên.
KHÁCH HỎI: Thủ tục đơn giản nhất để chứng minh tài sản duy nhất bao gồm những Giấy tờ gì?
ĐẠI PHÁT GROUP: Thủ tục đơn giản để chứng minh là khi công chứng mua bán tài sản, Anh/Chị làm một bản cam kết tại phòng công chứng, chứng thực đây là tài sản duy nhất và nộp cơ quan thuế để khai báo!
Nếu có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề thủ tục, qui trình mua bán Bất động sản, v.v…. Hãy liên hệ Chúng tôi:


    Trả lời