Bound (1996)

Bound (1996)

860lượt

  10.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Corky, a tough female ex-convict working on an apartment renovation in a Chicago building, meets a couple living next door, Caesar, a paranoid mobster, and Violet, his seductive girlfriend, who is immediately attracted to her.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Gina Gershon
  • Jennifer Tilly
  • Joe Pantoliano
  • John P. Ryan
  • Christopher Meloni
  • Barry Kivel
  • Mary Mara
  • Susie Bright
  • Margaret Smith
  • Peter Spellos

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang