Chip và Potato (Phần 3)

Chip và Potato (Phần 3)

176lượt

  5.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Với sự giúp đỡ của Potato, Chip tiếp tục học được biết bao điều mới mẻ về thế giới to lớn ngoài kia - từ lần đầu đi cắt tóc tới lần đầu đi máy bay!

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Abigail Journey Oliver
  • Andrea Libman
  • Briana Buckmaster
  • Brian Dobson
  • Chance Hurstfield
  • Dominic Good
  • Christina Jastrzembska
  • Evan Byarushengo
  • Scotia Anderson
  • Emma Jayne Maas
  • Alessandro Juliani

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang