Nhật ký của Andy Warhol

Nhật ký của Andy Warhol

796lượt

  4.0

  • Diễn viên:
  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Sau khi bị bắn năm 1968, Andy Warhol bắt đầu ghi lại cuộc đời và cảm xúc của mình. Hãy vén màn bí mật tính cách của ông qua nhật ký đó và loạt phim tài liệu này.

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang