Taxi Hunter

Taxi Hunter

329lượt

  2.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Kin is a hard-working insurance salesman with a very pregnant wife. When his wife starts haemorrhaging, he calls a taxi, but it leaves when someone else offers more money. After his wife dies, Kin vows to get revenge on all taxi drivers by taking them out one at a time.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • 黃秋生
  • 于荣光
  • Ng Man-tat
  • Athena Chu
  • Perrie Lai Hoi-San
  • 陳輝虹
  • Oi-Kit Fan
  • Lung Tin-Sang
  • Lam King-Kong
  • Ray Mak

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang