Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đại Trụ Đặc Huấn

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đại Trụ Đặc Huấn

652lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Đợt Đại Trụ Đặc Huấn sắp bắt đầu... Đại Trụ - những kiếm sĩ mạnh nhất Quân Đoàn Diệt Quỷ, và những kiếm sĩ diệt quỷ khác, cùng nhau luyện tập trong đợt Đại Trụ Đặc Huấn nhằm chuẩn bị cho trận quyết chiến với Kibutsuji Muzan. Ai cũng bồi hồi với nhiều cung bậc cảm xúc. Trang sử mới về hành trình của Tanjiro cùng các Đại Trụ bắt đầu.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • 花江夏樹
  • 鬼頭明里
  • 下野紘
  • 松岡禎丞

    Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang