The Bear (Phần 3)

The Bear (Phần 3)

737lượt

  9.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Trong phần ba, Carmen 'Carmy' Berzatto, Sydney Adamu và Richard 'Richie' Jerimovich làm những gì cần thiết để nâng tầm The Bear, quầy thịt bò của họ đã biến cơ sở ăn uống cao cấp lên cấp độ cao nhất, đồng thời cố gắng hết sức để ở lại việc kinh doanh. Các đầu bếp của chúng tôi đã học được rằng mỗi giây đều có giá trị, nhưng mùa này chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu họ có đủ khả năng để đến được ngày mai hay không.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Jeremy Allen White
  • Ebon Moss-Bachrach
  • Ayo Edebiri
  • Lionel Boyce
  • Abby Elliott
  • Matty Matheson
  • Liza Colón-Zayas

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang