Loại: Đất nền Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:267ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:267ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
0966530055