Chủ đầu tư: Tân Thái Thịnh
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:5,3ha Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:310 Ngày hoàn thành:Quý 2 2023
Chủ đầu tư: Tân Thái Thịnh
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:5,3ha
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:310
Ngày hoàn thành:Quý 2 2023