Chủ đầu tư: Tân Thái Thịnh
Loại: Đất nền Trạng thái:Mở bán 25/5/2021
Số Block: Số tầng:
Quy mô:105ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:956 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tân Thái Thịnh
Loại: Đất nền
Trạng thái:Mở bán 25/5/2021
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:105ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:956
Ngày hoàn thành:
0966530055