Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:4.3ha Mật độ xây dựng:35-40%
Số căn hộ:176 Ngày hoàn thành:2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:4.3ha
Mật độ xây dựng:35-40%
Số căn hộ:176
Ngày hoàn thành:2023