Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:170ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:275 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:170ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:275
Ngày hoàn thành: