Chủ đầu tư: Công ty Thành Đô
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block: Số tầng:4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:118 Ngày hoàn thành:Dự kiến Q3/2022
Chủ đầu tư: Công ty Thành Đô
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:118
Ngày hoàn thành:Dự kiến Q3/2022