Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Nam Long
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: