TÌM HIỂU PHÁP LÝ VỀ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Khi mua các dự án Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai, người mua nhà cần xem xét ít nhất các hạng mục cơ bản sau:

⛔ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định 1/500 được phê duyệt.
⛔ Hồ sơ pháp lý dự án: Giấy phép xây dựng
⛔ Năng lực chủ đầu tư: uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính, năng lực quản trị dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng
Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán dự án phải có :

  • Biên bản nghiệm thu hoàn thành xong phần móng đối với loại hình Nhà chung cư (theo Luật Kinh Doanh BĐS)
  • Biên bản nghiệm thu hạ tầng hoàn thiện đối với Đất nền và Nhà xây sẵn để bán (theo Luật Kinh Doanh BĐS)
  • Văn bản do Sở xây dựng nơi dự án tọa lạc chấp thuận cho chủ đầu tư  đủ diều kiện mở bán (sau khi nghiệm thu hạ tầng đạt yêu cầu), lúc này Chủ đầu tư mới được chính thức được KÝ HĐMB với khách hàng (Luật kinh doanh bất động sản)
  • Chủ đầu tư phải có Bảo Lãnh Ngân Hàng: nhằm bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (Điều 56 Luật Kinh Doanh BĐS)
  • Tiến độ Thanh toán từng giai đoạn cho chủ đầu tư (Điều 57 Luật Kinh Doanh BĐS)
  • Tiến độ thi công của dự án phải được kiểm tra, cập nhật liên tục,…

Trong đó cần phải nhắc lại rằng, thông thường để phát triển các dự án Bất động sản, Chủ đầu tư là các tập đoàn hay công ty mẹ sẽ thành lập các công ty con để cấu trúc vốn hay liên doanh với một Chủ đầu tư khác. Điều này là bình thường về mặt quản trị và tài chính tuy nhiên cũng hàm chứa rủi ro rằng nếu bị phá sản, vỡ nợ hay có sự cố nghiêm trọng thì công ty mẹ sẽ không có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm với những người mua nhà. Mặc dù, các tập đoàn hay công ty mẹ cũng sẽ có những cân nhắc quyền lợi lâu dài liên quan đến thương hiệu của họ, tuy nhiên cần phải rõ ràng rằng, về mặt pháp lý các công ty thực hiện dự án và tập đoàn hay công ty mẹ là các pháp nhân hoàn toàn độc lập và khác nhau, độc lập về vốn và hạch toán, cũng như trách nhiệm.

Vì vậy, người mua nhà cần chú ý không nên chỉ mua nhà vì tên thương hiệu Chủ đầu tư (công ty mẹ) mà còn phải xem xét tình hình và năng lực công ty con, công ty này mới chính là Chủ đầu tư trực tiếp của dự án và là pháp nhân chịu trách nhiệm trực tiếp với quyền và nghĩa vụ người mua nhà.
Bên cạnh đó, người mua nhà cần đặc biệt chú ý đến việc Chủ đầu tư có thực hiện quy định yêu cầu bắt buộc về “Bảo Lãnh Ngân Hàng”. Như đã phân tích ở trên, người mua nhà hoàn toàn có thể mất trắng khi Chủ đầu tư mở thủ tục phá sản mà dự án chưa hoàn thành xây dựng, do đó Điều 56, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản đã quy định kể từ ngày 01/07/2015 thì Chủ đầu tư bắt buộc phải có Bảo Lãnh Ngân Hàng trong bán, cho thuê mua Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai.

Dự án đất nền The SOL city là một trong số những dự án có tiến độ thi công cũng như Pháp lý dự án minh bạch và hoàn chỉnh

Tham khảo chi tiết dự án TheSol city : https://daiphatgroup.net/san-pham/du-an-the-sol-city-mo-ban-giai-doan-2/

-> Vậy tại sao trên thực tế, xảy ra nhiều tình trạng tranh chấp giữa CĐT và khách hàng? Tại sao Chủ đầu tư chậm trễ trong việc Cấp GCN Quyền sử dụng đất và nhà ở cho khách hàng? Các Anh/Chị vui lòng gửi câu hỏi về Email: [email protected] hoặc điền thông tin liên hệ theo form dưới đây

Nếu Anh/Chị cần tư vấn về Quyết định phê duyệt 1/500 của dự án hoặc văn bản Chấp thuận cho chủ đầu tư đủ kiều kiện mở bán, vui lòng điền email, nhân viên Đại Phát Group sẽ phản hồi thông tin sớm nhất! Cám ơn


    Trả lời

    0966530055