Vi BẰNG – THỪA PHÁT LẠI khác biệt HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG như thế nào?

Vi BẰNG – THỪA PHÁT LẠI khác biệt HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG cơ bản như thế nào?

  • Vi bằng-Thừa phát lại (ý nghĩa) : Ghi nhận lại những sự kiện, hành vi khách quan theo yêu cầu của các chủ thể. Không thừa nhận hay đánh giá tính hợp pháp của các sự kiện, hành vi, quan hệ xã hội… chỉ ghi nhận những gì có thật đã xảy ra trên thực tế.
  • Văn Phòng Công chứng: Chứng nhận và bảo đảm tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch được các văn phòng Đăng ký đất đai chấp thuận cho đăng ký biên động nhà đất (đăng bộ sang tên).

Vì vậy, đối với các bất động sản, do nhiều lý do về qui hoạch, thừa kế, xây dựng,….chưa thể tách thửa, vì những lý do trên nên Giao dịch buộc phải thực hiện Vi Bằng – Thừa Phát Lại. Quý khách hàng cần cân nhắc trước khi có quyết định chính xác.

Mọi thắc mắc liên quan đến giao dịch bất động sản, Thuế TNCN từ việc chuyển nhượng,..Ủy quyền mua bán,… vui lòng liên hệ Chúng tôi:


    Trả lời