Vợ đứng tên sổ đỏ một mình, chồng có mất quyền lợi?

 

HỎI: Hai vợ chồng Chị cùng mua một thửa đất nhưng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên của Chị.

Xin hỏi, khi đó có ảnh hưởng đến quyền sở hữu và sử dụng của Chồng Chị đối với tài sản này hay không?

Trả lời:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua thỏa thuận là tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Vì vậy, trên GCN Quyền sử dụng đất (Sổ hồng) chỉ đứng tên 1 người (không thỏa thuận là tài sản riêng) thì mặc nhiên là tài sản chung của 2 vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân.


    Trả lời